Aon seli sedište Korporacije u London

Čikago, 13. Januar 2012 – Opisujući ovu promenu kao važan korak u strategiji globalnog rasta firme, Aon Korporacija (NYSE:AON), svetska vodeća firma u pružanju usluga risk menadžmenta i HR rešenja, danas je objavila da će preseliti svoje sedište u London. Ova promena omogućava bolji pristup rastućim tržištima i koristi bolje mogućnosti strateške blizine Lojdsovom i Londonskom tržištu kao ključnim čvorištima za brokere osiguranja.

Aon-ov fokus na identifikaciji globalnih mogućnosti na rastućim tržištima će ojačati njegovu sposobnost za budući rast, kreiranje inovativnih proizvoda, razvoj talenata i pružanja vrednosti za akcionare. Aon veruje da će ovo preseljenje doneti kratkoročne i dugoročne finansijske efekte, uključujući povećanu finansijsku fleksibilnost i poboljšanu alokaciju kapitala. Kako udeo Aon-ovih prihoda iz internacionalnog poslovanja nastavlja da raste, sposobnost da alocira kapital na investicije i razvoj će biti ključne za firmin kontinuirani uspeh.

Kao sastavni deo ove promene, Čikago će i dalje biti sedište za Ameriku i biće mesto značajnih investicija i novih radnih mesta.

Greg Case je izjavio “Odluke koje donosimo danas će pomoći upravljanju našom globalnom strategijom i ojačaće naše mogućnosti za rast u narednim godinama. Kontinuirane investicije u naše internacionalno poslovanje i rastuća tržišta je važno za rast naše firme”.