Usluge

Usluge

Kao profesionalni posrednik u osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. za svoje klijente:

 • Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za osiguranjem
 • Organizuje preglede rizika
 • Analizira postojeće osiguravajuće pokriće
 • Savetuje u vezi standardnih i nestandardnih vrsta osiguranja
 • Ukazuje na detalje ponuđenih pokrića
 • Organizuje osiguravajuće pokriće za svoje klijente u skladu sa njihovim zahtevima i lokalnim zakonodavstvom.
 • Organizuje dodatne vrste osiguranja u skladu sa najboljim lokalnim standardima i po najboljoj ceni na tržištu.
 • Priprema preglede polisa (u zavisnosti od vrsta osiguranja, različite vrste izveštaja)
 • Naša tehnologija rada utiče da se umanji veliko administriranje kod poslova osiguranja i Klijentu oslobađa vreme i zaposlene
 • Pripremamo zahteve za ponude osiguranja od osiguravača
 • Obezbeđujemo za naše klijente najbolje uslove i cenu na tržištu, kroz već dokazanu snagu velikog kupca
 • Pratimo naplatu i dospevanje obnove osiguranja
 • Insistiramo kod osiguravača da kod obnove Klijent dobije ono što mu pripada (bonusi, popusti,...)
 • Učestvujemo u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta (posedujemo vrlo bitno iskustvo i znanje u oblasti osiguranja tako da možemo stručno i brzo dejstvovati kod osiguravača da se isplati obaveza po nastaloj šteti).
 • Pratimo promene na tržištu osiguranja i o bitnim činjenicama obaveštavamo Klijenta i predlažemo mu nova rešenja u skladu sa novonastalim situacijama.

Postupanje po prigovoru korisnika usluge posredovanja u osiguranju

pdf icon  Pravilnik o postupanju u slučaju prigovora korisnika usluga posredovanja u oisguranju

pdf icon  Formular prigovora

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent