ACB tim

Dragan Odžaklijević, direktor
Dipl. inž. (Elektrotehnički Fakultet BU), Specijalista Aktuar (Ekonomski Fakultet BU).
Iskustvo u osiguranju: od 1992. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Dunav Osiguranje, direktor Direkcije za osiguranje imovine i poljoprivrede; Aon / ACB, direktor Sektora
Ostalo: predsednik Komiteta za Osiguranje u Savetu Stranih Investitora (do 2008. godine), predsednik Grupacije posrednika u osiguranju pri Odboru za bankarstvo i osiguranje PKS u više navrata, stalni saradnik časopisa Svet Osiguranja i Finansija

Mirko Matijević, zamenik direktora
Dipl. inž. (Građevinski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 1997. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Delta Osiguranje, rukovodilac Sektora osiguranja imovine; Dunav Osiguranje, Direkcija, direktor Sektora za osiguranje imovine; Aon / ACB, direktor Sektora

mr Biljana Zambelić Grujić, direktor Sektora za Posebna Rešenja
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU), magistar (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2004. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Aon / ACB, direktor Sektora

Aleksandra Marković, direktor Sektora Klijent Servis
Dipl. ekonomista (Fakultet za menadžment, Univerzitet Union - Nikola Tesla)
Iskustvo u osiguranju: od 2007. godine

Marko Levakov, direktor Sektora za razvoj poslovanja
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2005. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): menadžer za lizing
kompanije DDOR Novi Sad, rukovodilac imovinskih osiguranja AS Osiguranje

Milan Todosijević, Menadžer za strateške klijente i aktivnosti od posebnog značaja
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2006. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Šef Službe za osiguranje korporativnih klijenata, GF Motorna Vozila Beograd, Dunav Osiguranje

Stefan Jevremović, Team Leader
Dipl. ing. (Fakultet Organizacionih Nauka, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2011. godine

Gorica Grujić Stojanović, Account Manager
Dipl. ekonomista, master (Univerzitet Singidunum, Beograd)
Iskustvo u osiguranju: od 2011. godine

Ivan Pavlović, Account Manager
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2009. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): rukovodilac odeljenja internih agenata, Dunav Osiguranje

Nikola Kovačević, Senior Account Executive
Dipl. ekonomista, master (Fakultet za poslovnu ekonomiju i preduzetnistvo Beograd)
Iskustvo u osiguranju: od 2011. godine

Boško Divljan, Senior Account Executive
Dipl. ecc. (Univerzitet Singidunum, Poslovna Ekonomija)
Iskustvo u osiguranju: od 2013. Godine

Dragana Đurić, Senior Account Executive
Dipl. ecc., menadžer bankarstva Beogradska Bankarska Akademija, Univerzitet Union
Iskustvo u osiguranju: od 2008. godine

Suzana Pejović Mladenović, Senior Account Executive
Dipl. građ. inženjer, master (Građevinski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2015. godine

Aleksandra Raičević, Account Executive
Dipl. ecc., master, specijalista (Fakultet Organizacionih Nauka, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2005. godine

Đurđa Simović, Account Executive
Dipl. ecc., Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo
Iskustvo u osiguranju: od 2014. godine

Ognjen Koprčina, Account Executive
Dipl. pravnik (Pravni Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2007. godine

Srđan Mirković, Account Executive
Dipl. ing. (Fakultet Organizacionih Nauka, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2013. godine

Aleksandar Nedić, Account Executive
Dipl. inž. master (Mašinski Fakultet, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2007. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Rukovodilac odeljenja prodaje Dunav Osiguranje, pomoćnik generalnog direktora Dunav Auto

Miljana Starčević, Insurance Broker
dipl.ecc (Univerzitet Megatrend)

Nevena Perović, Account Executive
Dipl. Psiholog (Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad, Univerzitet Union)
Iskustvo u osiguranju: od 2016. Godine

Mirjana Banjac, Office Manager
SSS (Beograd)

Milica Jokić, Tehnički sekretar
VSS, FPU BU

Snežana Bujić, Tehnički sekretar
VSS Filozofski Fakultet, BU

Anđelija Vujović, Administrativni saradnik
SSS

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent