ACB tim

Dragan Odžaklijević, direktor
Dipl. inž. (Elektrotehnički Fakultet BU), Specijalista Aktuar (Ekonomski Fakultet BU).
Iskustvo u osiguranju: od 1992. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Dunav Osiguranje, direktor Direkcije za osiguranje imovine i poljoprivrede; Aon / ACB, direktor Sektora
Ostalo: predsednik Komiteta za Osiguranje u Savetu Stranih Investitora (do 2008. godine), predsednik Grupacije posrednika u osiguranju pri Odboru za bankarstvo i osiguranje PKS u više navrata, stalni saradnik časopisa Svet Osiguranja i Finansija

Mirko Matijević, zamenik direktora
Dipl. inž. (Građevinski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 1997. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Delta Osiguranje, rukovodilac Sektora osiguranja imovine; Dunav Osiguranje, Direkcija, direktor Sektora za osiguranje imovine; Aon / ACB, direktor Sektora

mr Biljana Zambelić Grujić, direktor Sektora za Posebna Rešenja
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU), magistar (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2004. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Aon / ACB, direktor Sektora

Aleksandra Marković, direktor Sektora Klijent Servis
Dipl. ekonomista (Fakultet za menadžment, Univerzitet Union - Nikola Tesla)
Iskustvo u osiguranju: od 2007. godine

Marko Levakov, direktor Sektora za razvoj poslovanja
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2005. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): menadžer za lizing
kompanije DDOR Novi Sad, rukovodilac imovinskih osiguranja AS Osiguranje

Milan Todosijević, Menadžer za strateške klijente i aktivnosti od posebnog značaja
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2006. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Šef Službe za osiguranje korporativnih klijenata, GF Motorna Vozila Beograd, Dunav Osiguranje

Stefan Jevremović, Team Leader
Dipl. ing. (Fakultet Organizacionih Nauka, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2011. godine

Gorica Grujić Stojanović, Account Manager
Dipl. ekonomista, master (Univerzitet Singidunum, Beograd)
Iskustvo u osiguranju: od 2011. godine

Ivan Pavlović, Account Manager
Dipl. ekonomista (Ekonomski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2009. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): rukovodilac odeljenja internih agenata, Dunav Osiguranje

Nikola Kovačević, Senior Account Executive
Dipl. ekonomista, master (Fakultet za poslovnu ekonomiju i preduzetnistvo Beograd)
Iskustvo u osiguranju: od 2011. godine

Boško Divljan, Senior Account Executive
Dipl. ecc. (Univerzitet Singidunum, Poslovna Ekonomija)
Iskustvo u osiguranju: od 2013. Godine

Dragana Đurić, Senior Account Executive
Dipl. ecc., menadžer bankarstva Beogradska Bankarska Akademija, Univerzitet Union
Iskustvo u osiguranju: od 2008. godine

Suzana Pejović Mladenović, Senior Account Executive
Dipl. građ. inženjer, master (Građevinski Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2015. godine

Aleksandra Raičević, Account Executive
Dipl. ecc., master, specijalista (Fakultet Organizacionih Nauka, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2005. godine

Đurđa Simović, Insurance Broker
Dipl. ecc., Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo
Iskustvo u osiguranju: od 2014. godine

Ognjen Koprčina, Account Executive
Dipl. pravnik (Pravni Fakultet BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2007. godine

Srđan Mirković, Account Executive
Dipl. ing. (Fakultet Organizacionih Nauka, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2013. godine

Aleksandar Nedić, Account Executive
Dipl. inž. master (Mašinski Fakultet, BU)
Iskustvo u osiguranju: od 2007. godine
Radno iskustvo (najvažniji detalji): Rukovodilac odeljenja prodaje Dunav Osiguranje, zamenik generalnog direktora Dunav Auto

Mirjana Banjac, Office Manager
SSS (Beograd)

Milica Jokić, Tehnički sekretar
VSS, FPU BU

Snežana Bujić, Tehnički sekretar
VSS Filozofski Fakultet, BU

Miljana Starčević, Saradnik direktora Sektora
dipl.ecc (Univerzitet Megatrend)

Anđelija Vujović, Administrativni saradnik
SSS

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Skender-begova 3-3/a, I sprat, PP6 i PPA7 (objekat “Live in Dorćol”)
1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent