O nama

O nama

Naša osnovna i jedina delatnost je posredovanje u osiguranju i savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

Posrednik (broker) u osiguranju posluje nezavisno od društava za osiguranje i radi u interesu klijenta koji ga angažuje za poslove posredovanja u osiguranju.
Više informacija o poslovima brokera osiguranja možete naći ovde.

Tim ACB-a u Srbiji zapošljava visoko obrazovane, iskusne i profesionalne kadrove, od kojih svi zaposleni koje rade sa klijentima poseduju licencu Narodne Banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranja.

Dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih na poslovima osiguranja u domaćim društvima za osiguranje i društvima za posredovanje u osiguranju, kao i poslovni i profesionalni ugled koji poseduje naš tim su garant kvalitetnih usluga koje pružamo našim klijentima.

Internacionalno iskustvo koje su naši zaposleni stekli što kroz obuke, što kroz konkretan rad u vodećim svetskim kompanijama koje se bave osiguranjem, daje novu dimenziju našem poslovanju i ujedno dodatnu sigurnost našim klijentima u pogledu zaštite njihovih interesa.

Naša referenc lista je sačinjena od renomiranih internacionalnih i čisto domaćih kompanija, sa kojima ostvarujemo izuzetnu saradnju.

Radeći za klijenta, definišući rizike koji okružuju njegovo poslovanje i pronalazeći adekvatno i kvalitetno osiguravajuće pokriće, naša firma je već stekla prepoznatljivo ime i tržišni ugled u Srbiji.

Sarađujemo sa svim vodećim i renomiranim društvima za osiguranje u Srbiji koja posvećuju posebnu pažnju našim klijentima.

O obimu naših usluga koje pružamo klijentima, kao i prednostima saradnje sa ACB-om, više informacija možete naći ovde.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent