Aon Korporacija

Aon Korporacija je vodeća svetska firma u pružanju usluga risk menadžmenta, posredovanja u osiguranju i reosiguranju i konsaltingu u oblasti ljudskih resursa. Preko svojih više od 61.000 zaposlenih širom sveta, Aon svojim klijentima spremno pruža jasne vrednosti kroz inovativna i efikasna rešenja u risk menadžmentu i produktivnosti zaposlenih.

Aon-ovi globalni resursi i tehnička ekspertiza su vodeći u branši i isporučuju se lokalno preko više od 500 kancelarija u više od 120 zemalja sveta. Aon je imenovan kao najbolji svetski broker osiguranja u Euromoney magazinu u izveštaju za 2008. i 2009. godinu, a ujedno je zauzeo najvišu poziciju u pregledu najvećih svetskih brokera osiguranja Business Insurance magazina, baziranom na brokerskim prihodima u komercijalnom, masovnom, reosiguravajućem i individualnom sektoru u 2008. i 2009. godini.

A.M. Best smatra Aon brokerom broj jedan u svetu po prihodima u 2007., 2008. i 2009. godini; Aon je proglašen kao nabolji posrednik u osiguranju, najbolji posrednik u reosiguranju i najbolji konsultant u oblasti ljudskih resursa u 2007., 2008. i 2009. godini od strane čitalaca Business Insurance magazina.

Akcijama Aon Korporacije se trguje na Njujorškoj Berzi.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Skender-begova 3-3/a, I sprat, PP6 i PPA7 (objekat “Live in Dorćol”)
1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs

aon corespodent