ACB je broj 1 na tržištu posrednika u osiguranju u Srbiji u 2018

Prema rezultatima poslovanja posrednika u osiguranju za 2018 godinu, ACB je ostvario najbolji rezultat u konkurenciji od blizu 70 registrovanih i licenciranih posrednika u Srbiji

Posvećenost klijentima, profesionalan tim, pozicioniranje na tržištu osiguranja u Srbiju, tradicija i inovativnost koji odlikuju naše poslovanje su doprineli ne samo izvanrednom rezultatu i liderskoj poziciji na tržištu, već i velikom poverenju i zadovoljstvu naših klijenata, kao i odličnoj saradnji sa osiguravačima.

Cilj nam je da i u narednom periodu sve postignuto očuvamo i unapredimo, kroz neprekidnu brigu o kvalitetu usluga koje pružamo.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent