COVID-19: INFORMACIJA ZA KLIJENTE I PARTNERE

Poštovani Klijenti i Partneri,

Imajući u vidu vanredno stanje uvedeno u Republici Srbiji zbog epidemije COVID-19 u svetu, obaveštavamo vas da će Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. Beograd nastaviti sa pružanjem kompletnog spektra profesionalnih usluga svojim klijentima.

Preduzeli smo opsežne organizacione mere kako bismo nastavili pružanje naših usluga i izbegli da Vas izlažemo prekomernim poslovnim rizicima.

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, ACB je uveo fleksibilne načine rada, tako da će kad god je to moguće, naše osoblje nastaviti da radi na daljinu, od kuće, uz punu podršku menadžmenta Društva.

Vaši ACB saradnici će biti u redovnom kontaktu sa Vama kako bi dogovorili najefikasnije načine razmene dokumentacije i pružanja naših usluga.

Svesni smo da se vaša kompanija možda suočava sa poslovnim izazovima, te ćemo stoga ostati na raspolaganju da pomognemo u skladu sa našim mogućnostima u ovim uslovima.

Svakodnevno ćemo pratiti aktivnosti protiv COVID-19 koje preduzima Vlada Republike Srbije i u skladu sa tim preduzimati napore da pružimo podršku Vašem poslovanju u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o Aon’s COVID-19 Response Site možete pronaći na sledećem linku: https://www.aon.com/event-response/coronavirus.aspx

Želeći Vam sve najbolje,
Tim Društva za posredovanje u osiguranju „ACB“ d.o.o. Beograd
Dragan Odžaklijević, direktor

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Skender-begova 3-3/a, I sprat, PP6 i PPA7 (objekat “Live in Dorćol”)
1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent