Aon Korporacija

Aon Korporacija

Aon Korporacija (www.aon.com) je vodeća svetska firma u pružanju profesionalnih usluga risk menadžmenta, penzionih fondova i rešenja koja se odnose na lečenje i zdravlje. Sa preko 50.000 zaposlenih širom sveta, Aon svojim klijentima spremno pruža prepoznatljive vrednosti koristeći podatke i analitiku kako bi pružio rešenja koja smanjuju nesigurnost i poboljšavaju performanse. Aon-ovi vodeći globalni resursi i tehnička ekspertiza su lokalno prisutni kroz više od 500 kancelarija u više od 120 zemalja sveta.

Aon je 2018. godine nagrađen sa četiri ACORD nagrade za unapređenje digitalnih standarda osiguranja i nagradom za Brokerski tim godine na manifestaciji London market Insurance day. Reinsurance solutions su proglasili Aon za brokersku firmu imovinskih osiguranja godine u SAD u 2019. i 2020. godini.

Što se tiče rezultata u trećem kvartalu 2021. godine, ukupan prihod je porastao za 13% na 2,7 milijardi dolara, uključujući organski rast prihoda od 12%. Akcijama Aon Korporacije se trguje na Njujorškoj Berzi (NYSE: AON).

pdf icon Fact sheet PDF>>>

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent