ACB učestvovao na RENEXPO

RENEXPO 2019 banner RS 90x130 224 -25. aprila 2019. je po šesti put u Beogradu održan Sajam RENEXPO® Energy, Waste & Water. Na sajmu su se okupili svi zainteresovani za energetiku, vodu i zaštitu životne sredina, a medju njima i naše Društvo za posredovanje u osiguranju ACB, kao jedina kompanija ovog tipa koja se predstavila sa ciljem da se podigne svest o potrebama za osiguranjem.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Skender-begova 3-3/a, I sprat, PP6 i PPA7 (objekat “Live in Dorćol”)
1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent