ACB učestvovao na RENEXPO

RENEXPO 2019 banner RS 90x130 224 -25. aprila 2019. je po šesti put u Beogradu održan Sajam RENEXPO® Energy, Waste & Water. Na sajmu su se okupili svi zainteresovani za energetiku, vodu i zaštitu životne sredina, a medju njima i naše Društvo za posredovanje u osiguranju ACB, kao jedina kompanija ovog tipa koja se predstavila sa ciljem da se podigne svest o potrebama za osiguranjem.