ACB se seli...

U radu svake firme dođe vreme za promene i uvek je dobro kada su te promene na bolje. U radu ACB-a je došlo to vreme,  a promena je svakako na bolje: selimo našu kancelariju u novi i veći prostor.

Od 01.Septembra.2014 naše prostorije će biti na novoj adresi Skender-begova 3-3/a, I sprat, PP6 i PPA7 (objekat “Live in Dorćol”). Naši novi brojevi telefona biće: +381.11.7854600, fax +381.11.7854611.

Molimo da ove promene evidentirate u Vašem sistemu.

Nadamo se da će naša međusobna saradnja sada teći još bolje i efikasnije.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Francuska 37, I sprat, 1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent