Aon Fact Sheet 2011

Aon Korporacija je još jednu uspešnu godinu svog poslovanja sumirala u vidu objaviljivanja Aon Fact Sheet, koji na jednostavan i pregledan način govori o osnovnim pokazateljima poslovanja i strukture same Korporacije. Aon Fact Sheet možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.aon.com/attachments/fact-sheet/AonCorpFactSheet_Feb_15.pdf