Prvi broj ACB Newsletter

Kao broker osiguranja koji posebnu pažnju posvećuje novinama na tržištu osiguranja, ACB Vam sa ponosom predstavlja prvi ACB Insurance Newsletter. Od Decembra 2011, svakog meseca ćemo nastojati da Vas na jednostavan i prijemčiv način informišemo o novinama na tržištu osiguranja koje smatramo značajnim, kao i o tome šta ima novo kod nas. Za početak, teme nekoliko narednih izdanja će biti vezane za životno osiguranje koje u prethodnom periodu beleži razvoj novih proizvoda koji potencijalnim korisnicima nude sve veće mogućnosti izbora. ACB i na ovaj način želi da podrži razvoj novih proizvoda i ujedno da istakne sopstvene prednosti u pogledu mogućnosti da svojim klijentima obezbedi ponude osiguranja više renomiranih domaćih osiguravača u potpunosti u skladu sa ličnim preferencama.

Preuzmite ACB Newsletter

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o.

Skender-begova 3-3/a, I sprat, PP6 i PPA7 (objekat “Live in Dorćol”)
1000 Beograd, Srbija

Telefon: +381.11.7854600
Email: office@acb.rs
Linkendin>>>

aon corespodent