ACB postao član Srpske Filmske Asocijacije

ACB je postao 63. član Srpske Filmske Asocijacije (www.filminserbia.com).

Srpska filmska asocijacija je neprofitno udruženje firmi i samostalnih radnika iz područja filmske i TV produkcije koju je u Julu 2009. godine osnovalo 16 predstavnika industrije. Fokus organizacije je ekonomski razvoj, naročito mehanizam trgovine i investicija koji će podstaći međunarodne filmske i TV stvaraoce da koriste srpske lokacije, usluge, opremu i ekipe, čime će se stvoriti radna mesta u Srbiji i generisati prihod za firme registrovane u Srbiji.

ACB ima izuzetnu čast da bude jedan od članova Asocijacije čija delatnost nije neposredno vezana za filmsku industriju, pre svega zato što je Asocijacija prepoznala partnera koji članicama može pružiti kvalitetne usluge u domenu osiguranja. Pored komparativnih prednosti koje ACB ima na domaćem tržištu osiguranja, Asocijacija je uvažila i iskustva koje Aon (kao Korporacija koju ACB predstavlja u Srbiji) ima u oblasti filmske industrije u svetu. Primera radi, Aon Albert G. Ruben (http://www.albertgruben.com/)  je vodeći svetski broker osiguranja u svetu filma, medija i zabave.